W dniu 14.11.2017r. uczniowie klas żywieniowych 1 TŻ oraz 3 TŻ  uczestniczyli w ciekawym szkoleniu oraz pokazach kuchni molekularnej organizowanych w Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Prowadzącym pokaz był pan…

Read more

Projekt "Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami w kształceniu młodych techników" zarejestrowany pod numerem 2015-1-PL01-KA102-015039- podsumowanie Już wszystkie grupy uczniów odbyły swoje staże w Niemczech w ramach projektu "Kontynuacja współpracy z…

Read more