Projekt "Kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami w kształceniu młodych techników" zarejestrowany pod numerem 2015-1-PL01-KA102-015039- podsumowanie Już wszystkie grupy uczniów odbyły swoje staże w Niemczech w ramach projektu "Kontynuacja współpracy z…

Read more