Wszystkie dokumenty udostępnione przez sekretariat szkoły do pobrania w formie elektronicznej.

TypNazwa plikuKategoria pliku
Ikona PlikuZasady wydawania duplikatu dokumentów
Ikona PlikuPodanie o duplikat świadectwaPodania
Ikona PlikuUpoważnienie do złożenia oświadczenia o woli ponownego przystąpienia do maturyUpoważnienia
Ikona PlikuUpoważnienie do odbioru świadectwa dojrzałościUpoważnienia
Ikona PlikuUpoważnienie do odbioru duplikatu świadectwa Upoważnienia