Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2021 r. to data, która na trwałe zapisze się w historii naszej szkoły. Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej stały się okazją do uroczystego otwarcia pracowni gastronomicznej zmodernizowanej i doposażonej w ramach realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu”.

Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością progi naszej placówki znaleźli się: Gabriel Dors – Starosta Zawierciański, Paweł Sokół – Wicestarosta Zawierciański, Piotr Czarnojańczyk – Członek Zarządu Powiatu, Tomasz Dzierżanowski – Sekretarz Powiatu, Patrycja Kowalska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Dariusz Bednarz – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Zawierciańskiego, Mariusz Żakowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Izabela Zielińska – Główna Księgowa Centrum Usług Wspólnych, Leszek Brzozowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Łukasz Łój – Koordynator projektów unijnych z ramienia Klastra Innowacji Społecznych.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Gabriel Dors – Starosta Zawierciański, Patrycja Kowalska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Artur Zacłona – Dyrektor szkoły oraz Aldona Drabek- Cebula – Wicedyrektor szkoły.

Zobacz więcej zdjęć!

avatar

Post author

Leave a Reply