Grono pedagogiczne

w roku szkolnym 2018/2019

Imię i nazwiskoNauczane przedmiotyKontakt z nauczycielem

mgr Agnieszka Polilejko

Przedmioty zawodowe

a.polilejko@kollataj.edu.pl

mgr Aldona Drabek-Cebula

Język polski, Przedmioty zawodowe, Biblioteka

a.drabek-cebula@kollataj.edu.pl

mgr Aneta Beliczyńska

Edukacja dla bezpieczeństwa, Wychowanie do życia w rodzinie

a.beliczynska@kollataj.edu.pl

mgr Anna M. Gacek

Biblioteka

a.gacek@kollataj.edu.pl

mgr Artur Zacłona

Wychowanie fizyczne

a.zaclona@kollataj.edu.pl

mgr Beata Kubik

Historia, Historia i społeczeństwo, Wiedza o społeczeństwie

b.kubik@kollataj.edu.pl

mgr Danuta Pierzchała

Matematyka, Informatyka

d.pierzchala@kollataj.edu.pl

mgr Dorota Ibek

Język niemiecki

d.ibek@kollataj.edu.pl

mgr Elżbieta Gawrońska

Pedagog Szkolny

e.gawronska@kollataj.edu.pl

mgr Ewa Małgorzata Stencel

Język polski

m.stencel@kollataj.edu.pl

mgr Grażyna Mych

Przedmioty zawodowe

g.mych@kollataj.edu.pl

mgr inż. Ewa Lewandowska

Przedmioty zawodowe

e.lewandowska@kollataj.edu.pl

mgr inż. Ewelina Lech

Informatyka, Chemia, Przedmioty zawodowe

e.lech@kollataj.edu.pl

mgr Joanna Sobieraj

Język polski, Wiedza o kulturze

j.sobieraj@kollataj.edu.pl

mgr Jolanta Cudanowska

Język polski, Język rosyjski, Biblioteka

j.cudanowska@kollataj.edu.pl

mgr Jolanta Krupczak

Język polski

j.krupczak@kollataj.edu.pl

mgr Justyna Chmura

Wychowanie fizyczne

j.chmura@kollataj.edu.pl

mgr Katarzyna Maligłówka-Pająk

Język niemiecki

k.maliglowka-pajak@kollataj.edu.pl

mgr Katarzyna Rusek-Szczygieł

Matematyka, Fizyka

k.rusek-szczygiel@kollataj.edu.pl

mgr Marek Dziechciarek

Wychowanie fizyczne

m.dziechciarek@kollataj.edu.pl

mgr Marek Koziorowski

Informatyka, Wychowanie fizyczne

m.koziorowski@kollataj.edu.pl

mgr Marek Zając

Matematyka, Przedmioty zawodowe

m.zajac@kollataj.edu.pl

mgr Martyna Gajos

Przedmioty zawodowe

m.gajos@kollataj.edu.pl

mgr Małgorzata Czapla

Biologia, Przedmioty Zawodowe

m.czapla@kollataj.edu.pl

mgr Małgorzata Piątek

Przedmioty zawodowe

m.piatek@kollataj.edu.pl

mgr Małgorzata Pompka

Religia

m.pompka@kollataj.edu.pl

mgr Milena Piechowicz

Język angielski

m.piechowicz@kollataj.edu.pl

mgr Piotr Beliczyński

Wychowanie fizyczne

p.beliczynski@kollataj.edu.pl

mgr Przemysław Ibek

Historia, Historia i społeczeństwo, Podstawy przedsiębiorczości

p.ibek@kollataj.edu.pl

mgr Tadeusz Wieczorek

Język angielski, Przedmioty zawodowe

t.wieczorek@kollataj.edu.pl

mgr Urszula Furtacz

Geografia, Przedmioty zawodowe

u.furtacz@kollataj.edu.pl

mgr Beata Spyra-Dziechciarek

Język angielski

b.spyra-dziechciarek@kollataj.edu.pl

mgr Małgorzata Szczęsna-Fryc

Język angielski

m.szczesna-fryc@kollataj.edu.pl