Historia Szkoły

28 października 1978r.

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania został powołany Zespół Szkół Zawodowych

W jego skład wchodziły szkoły tworzące wówczas Zespół Szkół Włókienniczych Ministerstwa Przemysłu Lekkiego:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa ZZPB
 2. Technikum Włókiennicze dla Pracujących Zaoczne ZZPB
 3. Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących ZZPB
 4. Szkoła Przysposabiająca do Zawodu Ministerstwa Oświaty i Wychowania

oraz szkoły tworzące wówczas Zespół Szkół Mechaniczno-Rolniczych w Zawierciu:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
 2. Liceum Zawodowe nr 3
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa Cementowni "Wiek"
Funkcję pierwszego dyrektora objął:
mgr Marian Dorosz
mgr Marian Dorosz
(1978 - 1983)

Funkcję zastępców pełnili:

mgr Jerzy Paruzel (1978 - 1987)
mgr Tadeusz Molenda (1978 - 1986)

7 listopad 1979r.

Dokonano otwarcia nowej placówki szkolnej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, młodzież, rodzice, grono pedagogiczne, społeczeństwo miasta Zawiercie.

W nowym obiekcie Zespołu Szkół Zawodowych w Zawierciu znajdowało się:

 • 18 sal lekcyjnych
 • 3 pracownie przedmiotowe
 • biblioteka
 • sala gimnastyczna.
1982r.

 

 

Funkcję zastępcy dyrektora obejmuje Jan Kumor (1982 - 1992)

 

 

1983r.

Funkcję dyrektora obejmuje:

mgr Feliks Adler
mgr Feliks Adler
(1983 - 1987)
1987r.

Funkcję dyrektora obejmuje:

mgr Janusz Kopeć
mgr Janusz Kopeć
(1987 - 1992)

Funkcję zastępcy obejmuje:

mgr Elżbieta Gacek (1987 - 1993)

1988r.

 

Funkcję zastępcy dyrektora obejmuje mgr Piotr Makowski (1988 - 1989)

 

1992r.

Funkcję dyrektora obejmuje:

inż. Jan Kumor
inż. Jan Kumor
(1992 - 1993)
1993r.

Funkcję dyrektora obejmuje:

mgr Elżbieta Gacek
mgr Elżbieta Gacek
(1993 - 2002)

Funkcję zastępców obejmują:

mgr Barbara Beliczyńska (1993 - 2002)
mgr inż. Stanisław Lech (1993 - 2002)

27 maja 1999r.

 

Uchwałą nr VII 48/99 Rady Powiatu Zawierciańskiego szkole nadano imię. Nowa nazwa placówki brzmi: Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja.

 

2002r.

Funkcję dyrektora obejmuje:

mgr inż. Stanisław Lech
mgr inż. Stanisław Lech
(2002 -2013)

Funkcję zastępców obejmują:

mgr Ewa Małgorzata Stencel (2002 - 2013)
mgr Piotr Beliczyński (2002 -2012)

2012r.

Funkcję zastępcy dyrektora obejmuje mgr Artur Zacłona (2012 - 2017)

wrzesień 2013r.

 Uchwałą nr XLI/536/13 Rady Powiatu Zawierciańskiego zmieniono nazwę szkoły na - Zespół Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu.

 

2013r.

Funkcję dyrektora obejmuje:

mgr Marek Koziorowski
mgr Marek Koziorowski
(2013 - 2017)

Funkcję zastępcy obejmuje:

mgr Marzena Orzoł(2013 do 2014)
mgr Artur Zacłona (2014 do 2017)

2017r.

Funkcję dyrektora obejmuje:

mgr Artur Zacłona
mgr Artur Zacłona
(2017-nadal)

Funkcję zastępcy obejmuje:

mgr Aldona Drabek-Cebula (2017- nadal)

Dzień obecny:

Nasza historia pisze się nadal:

Zanim nastąpiła przerwa świąteczna przedstawiciele klas 1 TF, 2 TF i 3 TŻ wraz z opiekunami Panią Małgorzatą Stencel oraz