Historia współpracy międzynarodowej

Delegacjęaz włoskiej gminy Vigevano

W październiku 2007 r. nasza szkoła gościła delegację z włoskiej Gminy Vigevano przebywającą w Zawierciu w ramach realizacji projektu Leonardo da Vinci. W programie wizytacji szkoły znalazła się prezentacja pracowni CKP, pracowni gastronomicznej i sali obsługi konsumenta, a także biblioteki i Centrum Multimedialnego. Goście dzielili się doświadczeniem zawodowym z dyrekcją naszej szkoły, opowiadali także o rodzinnej miejscowości- Vigevano.

Separator

Delegacja7 listopada 2008 r. gościliśmy w Kołłątaju przedstawicieli szkół z Włoch i Niemiec. Odwiedziny te zapoczątkowały naszą międzynarodową współpracę z tymi państwami. Dzięki podpisaniu umowy o praktyki z włoskimi pracodawcami, uczniowie technikum hotelarskiego i technikum gastronomicznego wyjechali w czerwcu 2009 r. do Bergamo (północne Włochy) na trzymiesięczny staż.

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży

Młodzi logistycy uczą się w NiemczechW roku szkolnym 2008/2009 nawiązaliśmy współpracę z organizacją "Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży" z siedzibą w Poczdamie. Od października do grudnia 2009 r. , dwie grupy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich wyjechały na praktykę zawodową do Turyngii. W roku szkolnym 2010/2011 nasz projekt "Młodzi logistycy uczą się w Niemczech" wygrał w konkursie, dzięki czemu otrzymaliśmy środki finansowe z Agencji Narodowej FRSE w wysokości 87 200 euro. Dofinansowanie zostało przeznaczone na koszt pobytu młodzieży oraz cele naukowe m.in. zwiedzanie najważniejszych obiektów logistycznych regionu Turyngii.

Praktyki w liczbach

Twoja przeglądarka nie obsługuje plików SVG.

t23

W projekcie wzięły udział cztery 10 osobowe grupy uczniów z klas I i II i III , które wyjechały na 4- tygodniowe praktyki zawodowe do Niemiec w miesiącach luty oraz marzec, październik oraz listopad 2014 r. Miejscami praktyk były trzy i czterogwiazdkowe obiekty hotelarsko-gastronomiczne oraz przedsiębiorstwo logistyczne, znajdujące się na terenie Turyngii i Hesji. Przed rozpoczęciem praktyk uczestnicy odbyli przygotowania zarówno w szkole, jak i w Niemczech. Szkoła zorganizowała kurs języka niemieckiego, kurs „Poradnik Dobrych manier”, kurs pedagogiczny na temat jak sobie radzić ze stresem, trening dotyczący metod poszukiwania pracy oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotów zawodowych.

Wszystkie te zajęcia, kursy i spotkania wpłynęły na lepsze podejście młodzieży do praktyk oraz wzmocniły ich motywację do wyjazdu. Natomiast w ramach przygotowań w Niemczech uczniowie wzięli udział w wycieczce kulturowej na zamek Wartburg, zwiedzili miasta Eisenach oraz Erfurt – stolicę Turyngii. Dodatkowo został przeprowadzony trening językowy z native speakerem.

Dyrektor Marek Koziorowski wraz z koordynatorem Katarzyną Maligłówka-Pająk odbyli wizyty monitorujące w czasie trwania praktyk. Wizyty te miały na celu sprawdzenie przebiegu praktyk. Podczas monitoringu uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich miejsc praktyk, wymiany doświadczeń oraz dodatkowo wzięcia udziału we wspólnej wycieczce do Eisenach.

Dzięki temu wyjazdowi uczniowie podwyższyli swoje kwalifikacje zawodowe poprzez naukę zawodu w niemieckich przedsiębiorstwach, udoskonalili swoją znajomość języka niemieckiego potocznego i fachowego oraz rozwinęli swoje kompetencje interpersonalne i międzykulturowe wracając z bogatym bagażem doświadczeń. Udział w projekcie umożliwi uczniom dodatkowo uzyskanie wielu dokumentów potwierdzających umiejętności zdobyte przez nich podczas pobytu zagranicznego (m.in. Europass-Mobilność, certyfikat od partnera niemieckiego oraz dyplomy potwierdzające ich udział w projekcie).

t26

W ramach projektu czterech absolwentów technikum kucharskiego odbyło 10- tygodniowy staż w Turyngii w Niemczech w terminie od września 2014 do listopada 2014. Miejscem stażu były trzy- i czterogwiazdkowe hotele z restauracjami. Przed rozpoczęciem stażu uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu informacyjno-mentalnym z niemieckimi partnerami, podczas którego uzyskali szczegółowe informacje dot. ich pobytu na stażu, zakładów praktyk, niezbędnych dokumentów itd.

W ramach projektu zostały zorganizowane również 10 godzinne zajęcia z języka niemieckiego, a także zajęcia, podczas których absolwenci uzyskały teoretyczne informacje z zakresu kultury Niemiec, następnie pogłębili je w praktyce odbywając wycieczkę do Erfurtu - stolicy Turyngii oraz konfrontując te wiadomości z 10 tygodniowym pobytem na stażu (aklimatyzacja, życie i praca w danym obiekcie, w danej części Turyngii). Poza tym w ramach zajęć z pedagogiem szkolnym nauczyli się, jak radzić sobie z problemami, przebywając dłuższy czas z dala od domu. W czasie pobytu w Niemczech absolwenci mieli możliwość doskonalenia znajomości języka niemieckiego podczas intensywnego treningu językowego z native-speakerem. Zajęcia te uwzględniały aspekt "aklimatyzacji i adaptacji w niemieckiej rzeczywistości" oraz miały na celu zniwelowanie bariery językowej, która zawsze towarzyszy uczestnikom na początku stażu.

Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w spotkaniu szkoleniowym w Izbie Przemysłowo Handlowej w Erfurcie, gdzie zostały im przekazane informacje m.in. odnośnie niemieckiego dualnego kształcenia zawodowego, możliwości zdobycia dalszych kwalifikacji w zawodzie, a także uznania dyplomów potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe w Polsce na terenie Niemiec. Wszystko to pozwoliło im na optymalne przygotowanie się do stażu.

W ramach dalszego rozwoju zawodowego uczestnicy projektu podczas stażu zapoznali się ze strategią i organizacją prowadzenia obiektu hotelarskiego u naszych zachodnich sąsiadów. Zdecydowanie polepszyli oni swoje umiejętności zawodowe i językowe (codzienny kontakt w pracy pozwolił uczestnikom opanować słownictwo specjalistyczne używane w branży hotelarskiej).

Uczestnicy otrzymali certyfikat od instytucji przyjmującej oraz indywidualną ocenę osiągnięć ECVET od każdego pracodawcy na zasadach porozumienia o partnerstwie i o programie zajęć między pracodawcą a szkołą. Dodatkowo otrzymają dokumenty Europass- Mobilność potwierdzające w dwóch językach umiejętności nabyte podczas stażu.

Relacje z ostatnich wyjazdów: