`

  Szkolne Koło Dziennikarskie jest odpowiedzią na wyraźne sugestie, potrzeby i możliwości uczniów. Na zajęciach uczniowie poszerzają i pogłębiają swoją wiedzę na temat pracy dziennikarza. Zapoznają się z istotnymi problemami etyki dziennikarskiej, z rolą mediów i ich wpływem na rzeczywistość. Zdobyte doświadczenia i umiejętności wykorzystają w praktyce, redagując gazetę szkolną „Hugołłaj”.

  Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia, szansę zaangażowania się, uwrażliwienia na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka. Młodzież nawiązała współpracę z trenerem Polskiej Akcji Humanitarnej, który prowadził zajęcia warsztatowe na temat humanitaryzmu, praw człowieka i wolontariatu.

  Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, które realizuje SK PCK, pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

  W Szkolnym Kole Historycznym miejsce może znaleźć każdy, kto lubi historię. Na naszych spotkaniach poszerzamy swoją wiedzę na temat historii w sposób odmienny od zajęć lekcyjnych.

  Szkolne Koło Młodego Regionalisty zajmuje się szerzeniem wiedzy o naszym regionie, w którym wspólnie żyjemy. Jura to teren, który pragniemy poznawać. Odkrywanie ciekawych zakamarków naszego pięknego regionu to nasz cel!

  22 listopada uczniowie ze szkolnego koła wolontariusza wybrali się do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego "Tęcza" w ramach imprezy andrzejkowej, Wolontariusze przygotowali dla dzieci różne konkursy i zabawy ze słodkimi nagrodami. Wspólnie grali…

  Read more