Szkolne Koło PCK

"Oddając krew - darujesz życie" - to hasło towarzyszy naszym działaniom od 2004 r. Wówczas przystąpiliśmy do akcji propagowania honorowego krwiodawstwa oraz uświadamiania młodzieży znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Uczestniczymy w cyklicznych akcja poboru krwi, organizujemy pogadanki i szkolenia. Krwiodawstwo to szansa dla potrzebujących na bezcenny dar życia jakim jest krew. Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, które realizuje SK PCK, pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

Główne zadania działalności koła:

• kształtowanie humanitarnych postaw młodzieży w zakresie wrażliwości na potrzeby innych;
• propagowanie w szkole zdrowego stylu życia;
• propagowanie honorowego krwiodawstwa;
• edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej;
• pomoc potrzebującym uczniom;
• przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

mgr Anna Gacek
mgr Anna Gacek
Bibliotekarz

Nauczyciel bibliotekarz, opiekun Szkolnego Koła PCK.

mgr Danuta Pierzchała
mgr Danuta Pierzchała
Nauczyciel

Nauczyciel matematyki, opiekun Szkolnego Koła PCK

mgr Agnieszka Polilejko
mgr Agnieszka Polilejko
Nauczyciel

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariusza oraz Szkolnego Koła PCK.