Szkolne Koło PCK

"Oddając krew - darujesz życie" - to hasło towarzyszy naszym działaniom od 2004 r. Wówczas przystąpiliśmy do akcji propagowania honorowego krwiodawstwa oraz uświadamiania młodzieży znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Uczestniczymy w cyklicznych akcja poboru krwi, organizujemy pogadanki i szkolenia. Krwiodawstwo to szansa dla potrzebujących na bezcenny dar życia jakim jest krew. Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, które realizuje SK PCK, pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

 

Zarząd Szkolnego Koła PCK

  • Przewodniczący: Klaudia Szkoda
  • Zastępca przewodniczącego: Małgorzata Kończyk
  • Skarbnik: Paula Tworek

 

Sekcja Plastyczna

  • Karolina Konopka
  • Aleksandra Dylewska
  • Karina Ładoń
  • Marcelina Stemplowska

Główne zadania działalności koła:

• kształtowanie humanitarnych postaw młodzieży w zakresie wrażliwości na potrzeby innych;
• propagowanie w szkole zdrowego stylu życia;
• propagowanie honorowego krwiodawstwa;
• edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej;
• pomoc potrzebującym uczniom;
• przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

Szkolnym Kołem PCK opiekują się:

mgr Elżbieta Gawrońska
mgr Elżbieta Gawrońska
Pedagog szkolny, Oligofrenopedagog

Opiekunka Szkolnego Koła PCK i Szkolnego Koła Wolontariusza. Jest szkolnym koordynatorem projektu ,,Zawód kluczem do kariery". Promuje wśród młodzieży zdrowy i aktywny styl życia.

mgr Anna Gacek
mgr Anna Gacek
Bibliotekarz

Nauczyciel bibliotekarz, opiekun Szkolnego Koła PCK.

mgr Danuta Pierzchała
mgr Danuta Pierzchała
Nauczyciel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu elit massa. Integer blandit feugiat lorem convallis facilisis. Suspendisse ut sem vel erat pharetra consequat. Aliquam dictum enim ut arcu elementum, in feugiat elit scelerisque.

mgr Agnieszka Polilejko
mgr Agnieszka Polilejko
Nauczyciel

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariusza oraz Szkolnego Koła PCK.