Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami – kontynuacja praktyk Erasmus+

 

Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami – kontynuacja praktyk Erasmus+

 

W dniu 2 września 2019 r. nasza szkoła rozpoczęła realizację nowego projektu unijnego pt.: „Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami – kontynuacja praktyk Erasmus+” realizowanego w ramach programu Erasmus+. Projekt finansowany przez Unię Europejską, w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej. Dofinansowanie projektu wynosi 124 389,00 EUR.

Do projektu zakwalifikowano pierwszą 10 osobową grupę uczestników. Byli to uczniowie klas II i III technikum kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk, którzy odbywali praktykę zagraniczną w Niemczech w dniach 04.10.2019 – 01.11.2019.

Główne założenia projektu to m.in.:

  • rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczestników – przezwyciężenie bariery językowej, polepszenie umiejętności komunikacji w języku niemieckim, poszerzenie zasobu słownictwa codziennego i branżowego, wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas zajęć w szkole, nabranie pewności siebie w wykonywaniu czynności zawodowych;
  • zwiększenie samodzielności i przedsiębiorczości uczestników; przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania poza domem, większa mobilność na rynku pracy;
  • rozwój kompetencji kluczowych – posługiwania się językiem ojczystym, obsługi komputera do nauki języków obcych, kompetencji społecznych i świadomości kulturowej;
  • zwiększenie atrakcyjności uczestników na rynku pracy i tym samym zdolności do zatrudnienia po zakończeniu edukacji, zapobieganie bezrobociu wśród absolwentów ZS dzięki udziałowi w ErasmusPRO.

 

Wyłonieni uczestnicy odbyli cykl przygotowań, które zostały poprowadzone przez nauczycieli naszej szkoły:

  • przygotowanie językowe – intensywny kurs języka niemieckiego /słownictwo branżowe i ułatwiające komunikacje w życiu codziennym;
  • przygotowanie pedagogiczne – szkolenie na temat jak sobie radzić ze stresem oraz w sytuacjach kryzysowych;
  • warsztaty kulturowe, podczas których uczniowie poznali zwyczaje, tradycje i kulturę życia codziennego Niemców;
  • szkolenie „Ubiegam się o pracę” wraz z przygotowaniem dokumentu Europass-Cv.

 

Przed wyjazdem każdej z grup na staż uczniowie i ich rodzice uczestniczyli w spotkaniach mentalno-organizacyjnych przeprowadzonych przez partnera niemieckiego oraz szkolnego koordynatora.

Ponadto uczestnicy mieli dostęp do bezpłatnej platformy internetowej OLS do nauki języków, zaprojektowanej dla uczestników programu Erasmus+. Na platformie wypełnili internetowe testy biegłości językowej a następnie uczestniczyli w kursach językowych.

 

Każdy uczestnik projektu przed mobilnością został wyposażony w rozmówki polsko-niemieckie, T-shirt z logo programu, materiały biurowe oraz kieszonkowe w wysokości 340 euro.

 

Podczas stażu gastronomowie oraz hotelarze zdobywali umiejętności praktyczne pracując w kuchni, na barze, sali konsumenckiej oraz na pokojach. Natomiast uczniowie technikum logistycznego zdobywali doświadczenie w wysoko rozwiniętym przedsiębiorstwie logistycznym.

Logistycy uczyli się obsługi urządzeń i sprzętów w pracy, wykonywali prace porządkowe na magazynie, zajmowali się etykietowaniem, foliowaniem, kompletowaniem, paletowaniem, pakowaniem, załadunkiem i rozładunkiem towarów, a także przygotowywali paczki do wysyłki, kontrolowali jakość towarów oraz komisjonowali.

Hotelarze sprzątali pokoje oraz przygotowali pokoje dla nowych gości hotelowych (odkurzanie, wycieranie kurzy, mycie okien i podłóg), sprzątali ogólnodostępne pomieszczenia hotelowe, obsługiwali gości, przyjmowali zamówienia, zajmowali się segregowaniem i polerowaniem sztućców i szkliwa, nakrywali i sprzątali ze stołów i układali serwetki oraz pracowali na kuchni, gdzie przygotowywali potrawy, sałatki i desery.

Gastronomowie ćwiczyli jak prawidłowo kroić warzywa i owoce, dekorować talerze oraz stoły. Zapoznawali się z nowoczesnym wyposażeniem  pomieszczeń gastronomicznych, organizacją pracy zmywalni oraz organizacją pracy na poszczególnych stanowiskach. Zajmowali się obróbką wstępną warzyw i owoców, przygotowywali surówki i sałatki, przystawki oraz potrawy mączne, sosy i dodatki, gotowali zupy, smażyli mięsa oraz wykonywali i dekorowali desery. Mniej ciekawym choć koniecznym zadaniem było porządkowanie stanowiska pracy, zwłaszcza pod okiem znanych z zamiłowania do porządku Niemców.

Po zakończeniu mobilności uczestnicy wypełnili raporty w systemie Mobility Tool, podsumowujące ich pobyt na praktykach. Z ich analizy wynika, że wszyscy uczestnicy są zadowoleni z doświadczeń i wiedzy zdobytych na praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Wszyscy uczniowie poprawili swoją znajomość języka niemieckiego oraz potrafią lepiej współpracować z osobami z innych środowisk i kultur. Praktykanci podnieśli swoje umiejętności i kompetencje zawodowe oraz stali się bardziej pewni siebie i przekonani o swoich umiejętnościach. Ponadto staż przyczynił się do rozwoju kompetencji kluczowych jego uczestników: w dziedzinie matematyki, nauki i technologii oraz kompetencji cyfrowych.  Wszyscy praktykanci rozwinęli kompetencje społeczne i obywatelskie, takie jak: docenianie wartości innych kultur i lepsze rozumienie takich koncepcji jak demokracja, sprawiedliwość, równość, obywatelstwo oraz prawa obywatelskie. Staż wpłynął na osobisty rozwój uczestników i zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnioną podróż, wyżywienie, zakwaterowanie oraz przejazdy do pracy (logistycy). W Niemczech praktykanci uczestniczyli w wycieczce do Drezna, zwiedzali miasta Eisenach oraz Erfurt.

Po zakończonej praktyce uczestnicy otrzymają certyfikat od partnera niemieckiego, dokument Europass-Mobilność oraz dyplomy potwierdzające ich udział w projekcie.

Zobacz więcej zdjęć!

avatar

Post author

Leave a Reply