Logistyka wojskowa

Czym jest specjalność wojskowa?

Od roku szkolnego 2017/2018 w ofercie edukacyjnej szkoły znajduje się zawód będący idealną propozycją dla uczniów, których interesują zagadnienia związane z Wojskiem Polskim.
W ramach specjalności „logistyka w wojsku” tworzona jest grupa mundurowa, która poza przedmiotami przewidzianymi w programie nauczania dla zawodu technik logistyk, realizuje dodatkowe przedmioty ściśle związane ze szkoleniem wojskowym. Grupę obowiązują tak zwane „dni mundurowe”, w których uczniowie przychodzą do szkoły ubrani w określony regulaminem mundur. Jest on wzorowany na mundurze żołnierza Wojska Polskiego.

Dlaczego akurat logistyka w wojsku?

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że logistyka tak naprawdę narodziła się w armii. Koncepcja logistyki biznesowej (cywilnej) wywodzi się z logistyki wojskowej.  Specjalność „logistyka w wojsku” jest ukłonem w stronę tradycji i powrotem do korzeni. Uczniowie kształcący się w grupie mundurowej przystępują do egzaminów zawodowych i uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.

Jaki jest zakres tematyczny programu nauczania w grupie mundurowej?
Dodatkowe zajęcia wojskowe realizowane przez wykwalifikowanych instruktorów i byłych żołnierzy Wojska Polskiego obejmują, m.in.: musztrę, terenoznawstwo, szkolenie strzeleckie, pierwszą pomoc przedmedyczną, szkolenie prawne, SERE (survival wojskowy), elementy samoobrony, logistykę wojskową.

 

W ramach zajęć wojskowych kadeci uczestniczą w: zgrupowaniach, obozach survivalowych,  poligonach, zajęciach strzeleckich na profesjonalnych obiektach, zajęciach z samoobrony, wycieczkach przedmiotowych. Mają również możliwość ukończenia specjalistycznych kursów, np. kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dlaczego warto wybrać specjalność wojskową?

Klasa mundurowa w swoim założeniu ma krzewić postawy obywatelskie i patriotyczne. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk o specjalności logistyka w wojsku uczą się szacunku do symboli narodowych i munduru żołnierza Wojska Polskiego. Czynnie uczestniczą w wydarzeniach społecznych na terenie Zawiercia.  Kadeci poznają podstawy szkolenia ogólnowojskowego, dzięki któremu łatwiej będzie im określić dalszą ścieżkę zawodową. Klasa mundurowa jest doskonałym przygotowaniem,  dla tych, którzy zamierzają podjąć służbę w Wojsku Polskim.

Czy po ukończeniu szkoły trzeba wstąpić do Armii?

Nauka w klasie mundurowej nie wiąże się z koniecznością służby w wojsku. Uczniowie, którzy nie będą chcieli wiązać swojej kariery zawodowej z służbą w Wojsku Polskim, mogą podjąć pracę w szeroko rozumianej logistyce, ponieważ po zdaniu egzaminów zawodowych uzyskają zawód technika logistyka.

Zespół Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja
ul. Miodowa 1
42-400 Zawiercie

Telefon: (32) 67-238-03
Email: kontakt@kollataj.edu.pl
Web: kollataj.edu.pl