OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

Uczniowie naszej szkoły dnia 2 grudnia 2019 r. wzięli udział w OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH pod hasłem „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”, zorganizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Laureatami I etapu zostali uczniowie z klasy: II TH/F – Patrycja Magoń II TŻ – Bartosz Borecki

avatar

Post author

Leave a Reply