Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:30-10:30, 11:30-13:00, 14:00-15:00

Wtorek: 10:30 – 15:15

Środa: 11:30 - 15:15

Czwartek: 8:30-10:30, 13:10-15:10

Piątek: 8:30- 13:30

mgr Małgorzata Olasek
mgr Małgorzata Olasek
Pedagog szkolny

Opiekunka Szkolnego Koła PCK i Szkolnego Koła Wolontariusza. Jest szkolnym koordynatorem projektu ,,Zawód kluczem do kariery". Promuje wśród młodzieży zdrowy i aktywny styl życia.

Uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w zajęciach, których tematem przewodnim  było Samopoznanie,  jako klucz do podejmowania trafnych decyzji

Przemoc=NIEmoc

Uczniowie klasy pierwszej technikum żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w prelekcji  na temat zjawiska przemocy domowej w ramach projektu

Czy warto się uczyć?

Na to pytanie poszukiwali odpowiedzi uczniowie klas trzecich, którzy wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez panie Martę Kowalczyk i Magdalenę

Obudź w sobie twórcze myślenie!

Pobudź swoje szare komórki i zacznij działać! Popatrz na świat z innej perspektywy, dostrzeż to co niedostrzegalne dla innych, przełam

Zadania
Formy realizacji
Programy edukacyjne
Projekty
 • Działalność pedagoga szkolnego obejmuje problematykę wychowawczo-opiekuńczą, profilaktyczno-edukacyjną. Do głównych zadań pedagoga należy udzielanie, organizowanie i współorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, a w szczególności:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym;
  • podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programów szkoły skierowanych do uczniów;
  • wspieranie wychowawców i nauczycieli w procesie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia i planowania kariery zawodowej;
  • prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły wychowawcze szkoły.
 • Zadania pedagoga realizowane są w formie:

  • zajęć edukacyjnych i profilaktycznych
  • porad dla uczniów
  • porad i konsultacji dla rodziców
  • porad i konsultacji dla nauczycieli
  • badań diagnostycznych
 • W naszej szkole realizowane są ogólnopolskie programu edukacyjne., których celem jest kształtowanie wśród młodzieży postaw i zachowań prozdrowotnych, pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych i dbałości o własne zdrowie, a także inicjowanie i realizowanie działań promujących zdrowie w środowisku rodzinnym.

  • ,,Różowa wstążeczka”- profilaktyka zachorowań na raka piersi.
  • ,,Już dziś mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka”
  • ,,Znamię, znam je”- profilaktyka zachorowań na czerniaka, samokontrola we wczesnym wykrywaniu niepokojących zmian skórnych
  • ,,Podstępne WZW”- profilaktyka zachorowań na żółtaczkę
  • ,,Wybierz życie-pierwszy krok”-profilaktyka raka szyjki macicy i roli wirusa HPV
  • ,,Stres pod kontrolą”- ukształtowanie umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu
  • ,,Pierwszy dzwonek-stop meningokokom”-profilaktyka zakażeń meningokokom grupy C, utrwalenie zasad higieny
  • ,,ARS, czyli jak dbać o miłość?- profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od substancji psychoaktywych


  Programy realizują szkolni koordynatorzy: mgr A.Beliczyńska, mgr M.Czapla, mgr E.Gawrońska

 • W szkole realizowane są projekty: ,,Mam zawód – mam pracę w regionie” oraz ,,Zawód kluczem do kariery”. Projekty te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Poprzez udział w kursach, stażach młodzież zdobywa nowe umiejętności i kwalifikację, zwiększa kompetencje w zakresie planowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego.