Praktyka zagraniczna w Niemczech w ramach Erasmus+ – 4. grupa

Ostatnia 10 osobowa grupa uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik logistyk zakończyła swoją miesięczną praktykę realizowaną przez Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w ramach projektu „Praktyki zawodowe dla młodych techników – kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami” programu Erasmus+.

Realizacja projektu unijnego miała głównie na celu rozwój zawodowy uczniów, wzrost ich szans na zatrudnienie i mobilność na rynku pracy oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy i europejskich systemów szkolenia.

Przed wyjazdem na staż uczestnicy projektu korzystali z zajęć przygotowujących ich do udziału w mobilności. Intensywny trening języka niemieckiego pozwolił im bliżej poznać słownictwo branżowe oraz przypomnieć zwroty niezbędne w codziennym porozumiewaniu się w języku niemieckim. Celem wsparcia kulturowego było zapoznanie praktykantów z kulturą, tradycjami i obyczajami Niemiec, a wsparcia pedagogicznego przygotowanie ich do pobytu na staż w odmiennych warunkach, w sytuacjach trudnych, w obcym środowisku, a także podniesienie ich motywacji i przełamanie obaw do co własnych możliwości.

Uczniowie tej grupy realizowali zagraniczne staże w hotelach: Freizeithotel „Rhön Feeling”, Göbel’s Seehotel Diemelsee, Posthotel Rotenburg oraz w firmie logistycznej Storch-Ciret Logistics GmbH. Instytucja partnerska, które pomogła szkole zorganizować pobyt, wyszukać odpowiednie miejsca praktyk i ocenić zdobyte przez uczniów umiejętności zawodowe, to Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH.

Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych zostali przydzieleni do restauracji i kuchni obiektów hotelowych. Wykonywali tam czynności związane głównie z przygotowywaniem potraw, takie jak: dobieranie surowców do sporządzania dań, sporządzanie półproduktów, porcjowanie, dekorowanie i wydawanie posiłków. Do zadań techników hotelarstwa należało przede wszystkim dobieranie odpowiednich urządzeń do prac porządkowych, przygotowywanie pokoi, sal konferencyjnych oraz sali konsumpcyjnej do obsługi gości. Logistycy natomiast zajmowali się konfencjonowaniem, komisjonowaniem, etykietowaniem, foliowaniem oraz pracami porządkowymi na magazynie.

Wyjazd w ramach projektu to jednak nie tylko zajęcia zawodowe, ale również możliwość poznania atrakcji turystycznych Niemiec. Uczniowie zwiedzili przepiękne miasto Weimar, klejnot niemieckiej i europejskiej historii rozwoju intelektualnego. Dom Goethego i Schillera, pałace Belvedere, Ettersburg i Tiefurt z przepięknymi parkami oaz miejsca, w których tworzył Herder to kilka z zabytków, które podziwiali praktykanci.

Korzyści, jakie odnieśli uczniowie z odbytego stażu zagranicznego to zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego, poznanie standardów europejskich i zasad dobrej organizacji pracy w zakładach kraju przyjmującego, rozbudzanie swojej innowacyjności i kreatywności na polu zawodowym, rozwijanie umiejętności językowych, ale także nawiązanie nowych znajomości, zapoznanie się z kulturą i tradycją innego kraju oraz nauka tolerancji.

Do walidacji i uznania osiągnięć uczestników podczas stażu wykorzystano europejskie narzędzia takie jak: Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET), dokumenty Europass Mobilność, Europass CV oraz certyfikat potwierdzający udział w stażach wydany przez partnera niemieckiego.

Zobacz więcej zdjęć!

 

avatar

Post author

Leave a Reply