Prelekcja na temat honorowego krwiodawstwa

W dniu 1 października 2019 r. odbyła się prelekcja na temat honorowego krwiodawstwa poprowadzona przez Panią Anitę Kopeć, pracownika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas trzecich i czwartych. Głównym celem pogadanki było uzmysłowienie słuchaczom jak ważnym elementem dla ratowania ludzkiego życia są zapasy krwi. Prowadząca przekazała niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego oddawania krwi. Zwróciła również uwagę na fakt, iż idea honorowego krwiodawstwa opiera się na ratowaniu życia ludzkiego – głównie osób poszkodowanych w wypadkach, oczekujących na operacje chirurgiczne czy przeszczep szpiku kostnego. Słuchacze dowiedzieli się także o korzyściach wynikających z bycia honorowym krwiodawcą. Prowadząca szczegółowo omówiła kto może zostać krwiodawcą i jakie są przeciwwskazania. Wyjaśniła jak często, gdzie i ile krwi można oddać jednorazowo. Przybliżyła, krok po kroku drogę dawcy.

Uczestnicy zajęć z wielką uwagą przysłuchiwali się informacjom przekazywanym przez Panią z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje w przyszłości, a przekonamy się o tym na kolejnej akcji, która odbędzie się w naszej szkole 7 listopada 2019 r.

avatar

Post author

Leave a Reply