Przemoc=NIEmoc

DSC_0747

Uczniowie klasy pierwszej technikum żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w prelekcji  na temat zjawiska przemocy domowej w ramach projektu Przemoc= NIEmoc. Projekt  realizowany jest przez organizację pozarządową – Fundacja z Pomysłem.

DSC_0741

Prowadzący zajęcia pani Monika Nowińska, pan Jerzy Radosz  i pan Adam Witkowicz rozmawiali z młodzieżą na temat mitów, stereotypów i przekonań  dotyczących przemocy domowej, wzorcach społeczno-kulturowych mających wpływ na zachowania sprzyjające stosowaniu przemocy, a także jak rozpoznawać  przemoc  i odpowiednio reagować. Uczniowie  zapoznali się z procedurą niebieskiej karty i  lokalnymi instytucjami wspierającymi  ofiary przemocy w rodzinie.  Mieli również możliwość zapoznać się z Deklaracja Niestosowania Przemocy  i  ją podpisać ,dając w ten sposób stanowcze NIE przemocy. Fundacja w ramach projektu organizuje w sierpniu  koncert ,, Muzyczna Moc kontra przemoc”  i konkurs plastyczny pt. ,, Szczęśliwa rodzinka”, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Fundacja zaprasza chętnych uczniów- wolontariuszy do współpracy przy organizacji koncertu.

plakat-A4-new-2

DEKLARACJA NIESTOSOWANIA PRZEMOCY

Świadomy/a, że wszelka przemoc jest złem niszczącym życie rodzinne, społeczne, publiczne i prywatne:

  •  Deklaruję, że nie będę stosował/a przemocy w życiu prywatnym i zawodowym.
  •  Deklaruję, że będę reagował/a na przemoc w moim otoczeniu w sposób stanowczy i zdecydowany.
  •  Deklaruję, że będę dokładał/a wszelkich starań by relacje, szczególnie w rodzinie, oparte były na wzajemnym szacunku.
  •  Deklaruję, że będę dążył/a do zapewnienia dzieciom bezpiecznego i szczęśliwego dzieciństwa.

Zobacz więcej zdjęć!

456
234 123
avatar

Post author

Opiekunka Szkolnego Koła PCK i Szkolnego Koła Wolontariusza. Jest szkolnym koordynatorem projektu ,,Zawód kluczem do kariery". Promuje wśród młodzieży zdrowy i aktywny styl życia.

Leave a Reply