Kierunki kształcenia na miarę XXI wieku

Wybierz idealny dla siebie!

ZS_K_v2b

Początki Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja sięgają 1978 roku. W trakcie prawie 40 lat funkcjonowania wielokrotnie zmieniana była oferta edukacyjna placówki.

Profile kształcenia związane były zawsze z aktualną sytuacją na rynku pracy oraz zapotrzebowaniem na fachowców w określonej grupie zawodowej.

Zaletami tegorocznej oferty są różnorodność i zgodność z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców. Absolwenci gimnazjum zamierzający kontynuować naukę w naszej szkole będą mogli wybrać spośród czterech kierunków funkcjonujących w Kołłątaju od wielu lat, tj. Technik Logistyk, Technik Usług Fryzjerskich, Technik Hotelarstwa, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Codzienny pośpiech i rodzaj wykonywanej pracy sprawiają, że coraz częściej posiłki spożywa się poza domem. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę gastronomiczną. Technik żywienia i usług gastronomicznych posiada zarówno umiejętności potrzebne w pracy kucharza jak i zdolność organizowania i wykonywania usług gastronomicznych.

Nasi gastronomowie zdobywają doświadczenie i umiejętności w trakcie zajęć w specjalistycznych pracowniach i profesjonalnych lokalach. Realizując praktyki zagraniczne w Niemczech, zdobywają dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe.

Czytaj więcej...

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technik Hotelarstwa

Technik Hotelarstwa

Absolwenci gimnazjum podejmujący naukę w technikum hotelarskim zdobędą gruntowne wykształcenie w zakresie planowania i realizacji usług w recepcji oraz obsługi gości w obiekcie hotelowym.

Absolwenci znajdą pracę w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zajazdach, ośrodkach Wellness i SPA, obiektach ruchomych związanych z transportem lotniczym, kolejowym i morskim funkcjonujących zarówno w kraju i za granicą. Technik hotelarz jest także przygotowany profesjonalnie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Nasi uczniowie maja możliwość uczestniczenia w praktykach międzynarodowych oraz w zajęciach praktycznych realizowanych w prestiżowych obiektach hotelowych.

Czytaj więcej...

Technik Logistyk

Popularność zawodu technik logistyk wiąże się z rozwojem gospodarki oraz handlu krajowego i zagranicznego. Specjalista w tej dziedzinie zajmuje się planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem przepływu towarów od producenta do klienta.

Absolwenci technikum znajdą zatrudnienie niemal w każdej dziedzinie gospodarki: handlu, transporcie, spedycji, budownictwie, telekomunikacji. Logistycy mogą także pracować w służbach mundurowych (policja, wojsko), transporcie miejskim lub zajmować się organizacją imprez masowych. Uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzę i doświadczenie w profesjonalnej pracowni logistycznej oraz w zakładach produkcyjnych. Wyjeżdżają także do Niemiec, gdzie realizują praktyki zawodowe.

Czytaj więcej...

Technik Logistyk
Technik Usług Fryzjerskich

Technik Usług Fryzjerskich

Osoby kreatywne, interesujące się modą i urodą, przejawiające uzdolnienia artystyczne z pewnością odnajdą swoje miejsce w technikum fryzjerskim. Jest to fach dający szerokie możliwości zatrudnienia nie tylko w zakładzie usługowym, ale także w teatrze, na planie filmowym czy w modelingu.

Absolwenci przygotowani są również do pracy na stanowisku konsultanta ds. preparatów i akcesoriów fryzjerskich. Nasze uczennice i uczniowie zdobywają umiejętności w trakcie zajęć praktycznych realizowanych w profesjonalnej pracowni oraz w salonach fryzjerskich.

Czytaj więcej...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zespół Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja oferuje także naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Jest to alternatywa dla osób, które pragną jak najszybciej zdobyć wykształcenie i podjąć pracę. Edukacja trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Gruntowna nauka zawodu odbywa się w szkole, centrum kształcenia oraz u wykwalifikowanych i cenionych na rynku pracodawców.

Absolwenci szkoły mają możliwość uzupełnienia swoich kwalifikacji oraz wiedzy i przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Czytaj więcej...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zespół Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja
ul. Miodowa 1
42-400 Zawiercie

Telefon: (32) 67-238-03
Email: kontakt@kollataj.edu.pl
Web: kollataj.edu.pl