Branżowa szkoła I stopnia kształci w zawodach:

  • kucharz;
  • piekarz;
  • cukiernik;
  • fryzjer;
  • sprzedawca.

Branżowa szkoła I stopnia fundamentem wykształcenia.

Celem edukacji w branżowej szkole I stopnia jest wyposażenie ucznia w wiedzę ogólną niezbędną do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz umożliwienie mu zdobycia umiejętności zawodowych. Absolwent szkoły uzyska dyplom potwierdzający  kwalifikacje zawodowe, otrzyma również wykształcenie zasadnicze branżowe. Na tym etapie pojawia się także możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia i zdobycia dyplomu technika oraz przystąpienia do egzaminu zawodowego. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości absolwent może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Cykl kształcenia w branżowej szkole I stopnia.

Nauka trwa trzy lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących. Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w pracowniach przedmiotowych, u pracodawców oraz podczas miesięcznych kursów zawodowych.

Zalety nauki w branżowej szkole I stopnia:

  • zdobycie podstaw do kontynuowania nauki;
  • nauka zawodu w nowoczesnych pracowniach modernizowanych dzięki realizacji projektów unijnych;
  • zdobywanie umiejętności pod opieką doświadczonych fachowców i mistrzów w zakładach pracy;
  • poznanie „od kuchni” tajników przyszłego zawodu;
  • możliwość poznania zalet i wad pierwszej wykonywanej pracy.

Zespół Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja
ul. Miodowa 1
42-400 Zawiercie

Telefon: (32) 67-238-03
Email: kontakt@kollataj.edu.pl
Web: kollataj.edu.pl