Projekt „Bezpieczna+” No Comments

Trzy ostatnie miesiące ubiegłego roku były bardzo pracowite i pełne wrażeń dla członków Szkolnego Koła Dziennikarskiego z Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja. Dziesięcioro uczniów wraz z opiekunką p.…

Read more

W hołdzie zawierciańskim Twórcom No Comments

Słowami zaczerpniętymi z „Arcy-mistrza” Adama Mickiewicza zawierciański poeta Bogdan Dworak rozpoczął kolejne czwartkowe spotkanie. W refleksyjny nastrój Literackich Zaduszek wprowadził także wszystkich muzyk Tadeusz Pacan, wykonując nostalgiczny utwór Nino Rosso…

Read more