Technik Logistyk

logiczny wybór!

Logistyka to nowoczesny zawód, dający perspektywy pracy w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim transport i spedycja, przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.


Osoba zatrudniona na stanowisku logistyka zajmuje się planowaniem, organizowaniem oraz projektowaniem procesów i działań organizacji, zarządza przepływem informacji, towarów i ludzi.


Logistyk może pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, spedycyjnych, centrach dystrybucyjnych, a także urzędach oraz służbach mundurowych takich jak wojsko czy policja. Współuczestniczy w organizacji imprez masowych, np. koncertów czy imprez sportowych.


Szkoła posiada pracownię logistyczną, wyposażoną w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, które wspomagają naukę zawodu i przygotowanie do pracy zawodowej. Nauczanie praktyczne realizowane jest także podczas wycieczek do przedsiębiorstw logistycznych i zakładów produkcyjnych.

Absolwent kierunku technik logistyk znajdzie zatrudnienie jako:

  • specjalista ds. zarządzania produkcją,
  • spedytor krajowy i międzynarodowy,
  • specjalista ds. zaopatrzenia i zakupów
  • specjalista ds. gospodarki magazynowej,
  • specjalista ds. celnych i transportu międzynarodowego,
  • specjalista ds. dystrybucji,
  • logistyk miejski,
  • specjalista ds. gospodarki odpadami,
  • specjalista ds. logistycznych systemów informatycznych,
  • specjalista ds. organizacji imprez masowych.

Uczniowie mają możliwość odbycia praktyki zawodowej za granicą oraz w renomowanych lokalnych firmach.

Zespół Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja
ul. Miodowa 1
42-400 Zawiercie

Telefon: (32) 67-238-03
Email: kontakt@kollataj.edu.pl
Web: kollataj.edu.pl