Wizyta w Śląskim Muzeum w Katowicach

Dnia 17 lutego 2020 uczniowie klas czwartych odwiedzili Muzeum Śląskie w Katowicach. Podczas lekcji muzealnej dowiedzieli się, jak przeprowadzić szczegółową analizę obrazu, czy na obrazie można łączyć kilka perspektyw, czy barwa zielona jest zawsze chłodna i co to znaczy: ”perspektywa żabia”.

Zajęcia pomogły w przygotowaniu się do analizy dzieła sztuki podczas szkolnych egzaminów, dały narzędzia do samodzielnego wnioskowania na temat malarstwa. Ogromny entuzjazm wzbudziła instalacja Chiharu Shiota „Counting memores”.

 

avatar

Post author

Leave a Reply