Wycieczka do Oświęcimia

8 listopada 2023 roku uczniowie ZS im. Hugona Kołłątaja byli na wycieczce w Oświęcimiu.

Ponad trzy godziny zwiedzali Miejsce Pamięci Auschwitz – Birkenau. Miejsce to stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni popełnionych na Polakach, Żydach, Romach i innych narodach.

Przejście przez autentyczny teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady było cenną lekcją historii, ale i też ważnym osobistym doświadczeniem. Uczniowie poznali historię założenia obozu, etapy jego rozbudowy oraz przebieg likwidacji obozu i zacierania śladów zbrodni. Poznali również warunki w jakich mieszkali i pracowali więźniowie, wchodząc do autentycznych baraków czy bloków.

W Birkenau na blisko 200 ha zachowały się ruiny komór gazowych i krematoriów, prymitywne baraki więźniarskie, rampa kolejowa oraz kilometry obozowego ogrodzenia i dróg.

Organizatorki wycieczki: Beata Kubik i Ewa M. Stencel

 

Zobacz więcej zdjęć!

avatar

Post author

Leave a Reply