Wycieczka integracyjna klasy I TF/H

Dnia 27 września 2018 roku odbyła się wycieczka integracyjna klasy I TF/H do Multikina w Katowicach na projekcję filmu „Zakonnica” pod opieką wychowawcy klasy pani Agnieszki Polilejko i pani Jolanty Cudanowskiej.
Wspólny wyjazd sprzyjał wzmocnieniu więzi koleżeńskiej, kształtowaniu umiejętności współżycia w grupie, kształtowaniu nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu.

Zobacz więcej zdjęć!

avatar

Post author

Leave a Reply